Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation

Hanumandhoka Durbar Museum

Hanumandhoka, Kathmandu, Nepal

चीनका उच्च प्रतिनिधि मण्डलद्वारा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हनुमानढोका दरवार अवलोकन भ्रमण

Published By: हनुमानढोका
Published Date: 2017-07-18

 

चीनका उच्च प्रतिनिधि मण्डलद्वारा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हनुमानढोका दरवार अवलोकन भ्रमण

© 2018 Hanumandhoka Durbar Museums. All rights reserved.